2: Triacastela - Sarria

Monasterio de Samos

Samos

Desde Triacastela a estrada apártase do vello camiño, aínda que discorre pola súa zona de influencia. E así, por ela nos diriximos a SAMOS, onde a súa abadía tivo un singular papel na atención ós peregrinos.

 

Monasterio de Samos

 

 

O mosteiro foi fundado no século VIII, quizais por mozárabes procedentes de Andalucía. O edificio, con templo e dous claustros, é barroco, con notoria reconstrucción efectuada tralo grave incendio de 1951.
Foi un importantísimo centro espiritual e cultural e aínda hoxe é lugar de recollemento e traballo, encravado nun recóndito val que nos traslada a épocas pretéritas.

capillacipres

 

 

Da súa primeira época conserva unicamente a prerrománica Capela do Ciprés.

 

 

SarriaSarria

 

 

Xa nas proximidades de SARRIA volvemos ó camiño en San Esteban de Calvor, a antiga Vila Calvaria. O templo parroquial está situado sobre un castro prerromano. Houbo aquí, antano, un mosteiro fundado no século VIII polo presbítero Adilán.

Sarria non está mencionada no Calixtino. Si, en cambio, a vila Santi Michaelis, que puidera se-la próxima zona prehistórica de San Miguel. Sarria é, quizais, a Flavia Lambies de que falou Ptolomeo. Era xa condado no século XII...

Sarria

 

 

O torreón, resto do castelo dos Condes de Sarria, está situado na parte máis alta da vila. Construída esta fortaleza no século XIV, foi derrubada no XV, durante a rebelión dos Irmandiños.

 

 

Sarria

 

 

Nas súas inmediacións atópase a Igrexa de El Salvador, románica, de planta rectangular. Existía xa a finais do século XI. A comezos do século XII, dona Urraca doouna ó Bispo de Mondoñedo. Fronte a este templo, atópase o edificio que albergou o Hospital de Peregrinos de San Antonio, fundado -segundo se cre- polo Conde de Lemos.

Convento

 

 

O Convento da Madalena, hoxe de Padres Mercedarios, ten igrexa de estilo gótico isabelino. O seu hospital daba cama e esmola ós peregrinos.

 

Capilla

 

Tamén xunto ó camiño, Capela de San Lázaro, resto do antigo Lazareto para atención ós peregrinos enfermos.

Iglesia

 

 

 

A Igrexa de Santa María, ocupa o solar dun antigo templo románico.

Ponte

 

 

 

 

De Sarria saímos pola Ponte Áspera, medieval, en dirección a Barbadelo.