4: Bruma - Sigüeiro

30 Km.

De Bruma a Sigüeiro

   Estamos no último tramo do Camiño inglés, onde a proximidade de Compostela fai que vaiamos rápido no noso percorrido e que as referencias monumentais sexan menores. 

Cabeza de Lobo, Ardemil

Lugar de Cabeza de Lobo, Igrexa de Ardemil cun fermoso cruceiro.

  Iglesia de Buscás, Ordes

Iglesia de Buscás- 2, Ordes 

En terra de Ordes, Buscás, cun excelente templo de orixe románica baixo a advocación de San Paio.

  San Julian de Poulo-1 

Máis adiante, en San Xoán de Poulo, igrexa, casa nobre e cruceiro. Houbo aquí antano un hospital de peregrinos.

    San Julian de Poulo-2

Santa Eulalia de Pereira

Outra inscrición nunca casa alude tamén á estancia de Felipe II no ano citado.

    Puente de Sigüeiro, Santiago

Estímase que Sigüeiro, capital do concello de Oroso, foi fundada no século XII. É notable a súa ponte sobre o río Tambre, trazado no tempo en que naceu a vila.