7: Arzúa - O Pedrouzo

Á saída de Arzúa, en As Barrosas, existe unha capela dedicada a San Lázaro , advocación común no camiño en recordo dos Lazaretos, para atención de peregrinos con enfermidades contaxiosas.

E outra vez Brea (verea, camiño)... E máis adiante, Rúa (rúa) con casas de vetustas pedras... para chegar a Arca , nome evocador da arca ou cofre que garda os restos do Apóstolo en Compostela.