Os peregrinos valoran con 4,5 puntos sobre 5 os servizos do Camiño Inglés

No acto de presentación, Manuel Mirás, presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, destacou que se trata da terceira edición deste estudo, feito desde a Universidade da Coruña, que ademais está ubicada nas dúas cidades desde as que sae o Camiño. Mirás recordou que o Camiño Inglés “foi o Camiño máis importante na Idade Media, e sen embargo foi tamén un dos máis esquecidos, algo que non acontece agora, xa que grazas á iniciativa por parte dos alcaldes de crear esta asociación e á colaboración institucional da Deputación da Coruña o Camiño está medrando de forma considerable e sustentable”.

O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, agradeceu tanto á Asociación como á Deputación da Coruña que tivesen confiado na Universidade da Coruña, en concreto na Facultade de Turismo, para levar a cabo este estudo e ofreceu a disposición da institución para “seguir axudando ao desenvolvemento da nosa sociedade e do noso contorno”.

Destacou que o Camiño Inglés “permite conectar as localidades polas que pasa, xerando actividade económica nestes lugares” e que “resulta importante que se realice un diagnóstico, porque as administracións poden tomar nota da importancia do Camiño como revulsivo”. Abalde salientou tamén que a Universidade “aporta o coñecemento, o desempeño e a información para que as decisións sexan tomadas con rigor en base aos datos froito destas investigacións”.

Na presentación das principais conclusións do estudo, Antonia Pérez e María Elvira Lezcano explicaron que para a súa realización fixéronse 699 enquisas en galego, castelán inglés e francés, distribuídas ao longo de diferentes puntos estratéxicos do trazado do camiño. O número de enquisas permite obter unha mostra que aporte uns resultados cun marxe de confianza do 95%.

A nivel sociodemográfico, a maioría das persoas que realizan o camiño teñen unha idade comprendida entre os 25 e os 64 anos, cunha maior presenza de mulleres (51,5%), tendencia que se observa tamén na Oficina do Peregrino.

En canto á procedencia, é principalmente nacional, destacando por este orde Andalucía, Madrid, Cataluña a Valencia. O turista internacional supón un 35,6%, sendo os principais países emisores Italia, Reino Unido e Alemaña. A maioría das persoas fan o Camiño en compañía de amigos, anque incrementa tamén a porcentaxe da xente que desfruta sen compañía desta experiencia.

A cidade de partida do Camiño para a gran maioría, máis dun 90%, é Ferrol, e a viaxe dura entre 5 e 6 días, tal e como está recomendado no percorrido oficial. O gasto medio diario ascende con respecto aos outros períodos, acadando un intervalo de entre 36 e 50 euros por persoa e día, e a maioría deles alóxanse en albergues. Para preparar a viaxe, infórmanse sobre todo por internet, preparándoa de forma autónoma. Os motivos que os levan a facela son, por este orde, descansar, ter unha experiencia espiritual e gozar do tempo libre coa familia ou amigos.

En xeral, a valoración do Camiño é moi boa, incrementando a satisfacción global con respecto aos anteriores estudos. Como aspectos a mellorar, mencionan a número de prazas de aloxamento, a ampliación de oferta hostaleira e a modificación dos tramos que pasan a carón das estradas.

Como dato xeral, o número de persoas que realizaron o Camiño Inglés desde o ano 2019 incrementou nun 53,38%.
R.