Hospital da Condesa,

Homenaxe a Xesús Mato "27 anos con Mato, Cura e Amigo" 29-5-2010