Concello de Pedrafita do Cebreiro

Enlace concellos.info: 
http://concellos.info/concellos.php?id=201